Privacy policy

KVKK Gizlilik Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 23 Nisan 2020'dir.

Conatus Academy, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerinin ve Conatus Academy web platformunu kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Conatus Academy işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Conatus Academy Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Conatus Academy, kişisel verileri www.conatusacademy.com web sitesinden, web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, aracılığıyla ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Conatus Academy'nin Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullandığı Yöntemler

 

Conatus Academy, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile müşteri kayıt verilerini saklayacaktır.

Conatus Academy WEB sitesi, başka bir amaçla kişisel veri saklamaz, çerezler çalıştırmaz.

 

4) Müşterilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Hakları

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
j) Başvuru formu için iletişime geçiniz.

5) Kişisel Verilerle İlgili Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olmak

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Conatus Academy’nin yükümlülüğü altındadır. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

6) Conatus Academy’ye Kişisel Verilerinizle ilgili Soru Sorma

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info.conatusacademy@gmail.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.