Terms of service

 

(En son güncellenme tarihi 23 Nisan 2020'dir.)

1. İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, bir tarafta Conatus Academy [bundan böyle "CA"] ile diğer tarafta CA'ya ait elektronik platformlardaki etkinliklere herhangi bir biçimde katılan son kullanıcılar [bundan böyle "katılımcı"] ve aynı platformda konuşma, ders, seminer, konferans vb. etkinlikler gerçekleştiren kullanıcılar [bundan böyle "konuşmacı" arasındadır.

2. Bu sözleşmedeki tüm maddeler, CA adlı işletmeye ait conatusacademy.com URL adresli elektronik platforma girildiği ve bölümleri (sayfaları) arasında dolaşıldığı ya da bu platformda hizmet sunulduğu ya da bu platformdan hizmet alındığı zaman kabul edilmiş sayılır.

3. CA, çeşitli akademik, bilimsel, ya da popüler konularda çevrimiçi eğitim, seminer, ders, konferans vermek isteyenlerle, bu kişilerden çevrimiçi eğitim, ders almak, seminerlerine ya da konferanslarına katılmak isteyenleri buluşturan, bu buluşturmayı çevrimiçi ortamlar yardımıyla planlama, düzenleme, kolaylaştırma, duyurma gibi çalışmalar yoluyla hizmete dönüştüren ve bu hizmeti satan bir elektronik platformdur.

4. CA, kendisine ait elektronik platformdaki etkinlikleri açmak, kapatmak, ertelemek ya da hepten iptal etmek, etkinliklerin fiyatlarını ve adetlerini belirlemek konusunda tek yetkilidir. Konuşmacı ve/veya katılımcıların sağlaması gereken koşulları, bunların kendisine ait elektronik platformda etkinlik gerçekleştirme ya da etkinliklere katılıp katılmamasına ilişkin karar yetkisi münhasıran CA'ya aittir ve bu türden kararlarının gerekçesini açıklamak zorunda değildir.

5. CA, konuşmacının yöneteceği bir etkinliğin ad, kısa tanıtım, tarih, süre ve fiyat unsurlarını konuşmacıdan gelen bilgilerden yararlanarak kesinleştirme ve ana sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Konuşmacı, CA ile elektronik yazışmaları çerçevesinde bu tür bir elektronik duyuru yapıldığı andan sonra söz konusu etkinliği ilan edilen tarih ve saatte gerçekleştirmekle yükümlüdür. Hastalık, ölüm ya da benzeri mücbir nedenlerle konuşmacının ilan edilen etkinliği gerçekleştirememesi durumunda CA bu sözleşme ve İade Koşulları adlı yasal belgelerinde yazılanlar uyarınca katılımcıların maddi mağduriyetini giderme yükümlülüğünü üstlenir. 

6. Konuşmacı, CA platformunda gerçekleştireceği tüm etkinliklerdeki fikir, ifade, düşünce ya da davranışlarıyla, bunlardan doğabilecek yasal sonuçlardan tümüyle kendisi sorumlu olduğunu kabul eder. CA, bu türden bir yasal ya da adli sürecin muhatabı olmadığını işbu sözleşmeyle beyan eder.

7. Konuşmacı, mücbir nedenler ortaya çıkmadıkça CA tarafından ve kendisinin de mutabakatıyla ilan edilen etkinliği, ilanda ifade edilen tarih, süre, içerik, kalite ve titizlikte yapacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Katılımcı, satın aldığı hizmete ilişkin ilan edilenleri okumuş ve anlamış, olası değişikliklerden ayrıca bir haber gönderimi gerekmeksizin haberdar sayılır. Buna göre, katılımcının satın aldığı etkinliğe ilan edilen koşullarda, tarih ve saatte katılma yükümlülüğü kendisine aittir. Katılımcının bunu başaramadığı durumlarda CA'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Katılımcı satın aldığı etkinlikten erken ayrılırsa ya da etkinliğe geç kalırsa eksik kalan süreyi maddi ya da benzer hizmet türünden telafi etmek üzere CA'dan herhangi bir talepte bulunamaz.

9. Katılımcı, satın aldığı etkinliğin en az bir "oturum yöneticisi" tarafından yönetileceğini, CA tarafından kullanılan teknolojiler uyarınca etkinlik boyunca oturum yöneticisinin söz verme, alma, sorma ya da yanıtlama benzeri eğitsel etkileşim ve iletişim süreçlerini yönetmekte yetkili olduğunu, etkinliğin esenliğine zarar verecek hal, hareket ve davranışlardan kaçınması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. Buna aykırı bir davranış göstermesi durumunda oturum yöneticisinin ilgili katılımcıyı oturumdan çıkarmak hakkı vardır ve böyle bir durum gerçekleştiğinde işbu sözleşme ya da İade Koşulları belgesindeki, katılımcı lehine maddeler geçerli değildir.

10. İşbu sözleşme 10 (on) maddeden oluşur ve güncelleme yetkisi münhasıran CA'ya aittir.