[Kod-F018] DOĞA-KÜLTÜR KARŞITLIĞININ POLİTİK SONUÇLARI 3-4 Ağustos 2021

[Kod-F018] DOĞA-KÜLTÜR KARŞITLIĞININ POLİTİK SONUÇLARI 3-4 Ağustos 2021

Vendor
Doç. Dr. Özlem Duva Kaya

* Burslu öğrenci kontenjanını artırmak amacıyla konuşmacımız ücret talep etmemiştir.

Regular price
120.00TL
Sale price
120.00TL
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

 

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

3-4 Ağustos 2021 Saat: 20.00-21.30

[2 oturumda toplam 3 saat.]

 

ÜYE İNDİRİM KODU: conatus

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 2 Ağustos saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

Bu seminerlerin amacı, batı felsefesindeki mythos-logos yahut doğa-akıl/kültür ayrımında cisimleşen karşıtlığın politik sonuçlarına, özellikle de doğayı ve kadınsılığı dışlayıp, erkekliği ve erkeksiliği inşa eden temel faktörlere odaklanarak felsefe tarihine eleştirel bir bakış içerisinden yaklaşmayı denemektir.

Bu çerçevede cinsiyetlendirilmiş bir akıl kavrayışı ve bu akıl kavrayışının iktidar kurucu yapısı bu seminerlerin temel konusunu teşkil edecektir. Bununla birlikte kültürel normların içine sızdığı ve hatta şekillendirdiği bir logos anlayışının yarattığı problemlerin çağdaş felsefi sorunlarla olan ilişkisi gösterilmeye çalışılacaktır.

Zira açıktır ki bugün binlerce yıllık felsefe geleneği içinde içeriklendirildiği haliyle "akıl" kavramı, aşağı görülenleri, ötekileştirilenleri; doğa alanına yerleştirilerek üzerlerinde kurulan tahakkümün meşrulaştırıldığı tüm cinsiyetleri, alt sınıfları ve sömürgeleştirilen halkları, insan dışı varlıkları belirli karşıtlar üzerinden tanımlayarak ve hiyerarşik bir derecelendirmeye tabi tutarak nesneleştirmektedir. Bu nedenle bugün felsefenin önündeki en büyük sorunlardan biri, gerek insan gerekse doğa üzerindeki tahakkümün eleştirisine imkan tanıyacak; ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet çözümlemelerini doğayı da kapsayan bir çerçeve içerisinde ele alacak yeni bir bakış açısına ulaşabilmektir.

Böylesi bir bakış açısına ulaşabilmek ise mevcut düşünüş biçimlerine, kavram ve kategorilere eleştirel bir gözle yaklaşıp, felsefi sistemler içerisindeki yerleşik yapıları yerinden etmek yahut onların gerçek işlevlerini açığa çıkarmak; yani felsefe tarihini yeni okumalara tabi tutmak sayesinde mümkün olabilir. Bu amaçla bu seminerler iki ana başlık altında sürdürülecektir:

Seminer: Mythos’tan Logos’a Karşıtlıklar Dizgesi: Oresteia Örneği ve Pythagorasçılık

Seminer: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesinin Tarihi ve Günümüzdeki AnlamıOkuma Önerileri:

Aeschylus; Oresteia : Agamemnon-Adak Sunucular-Eumenidler, Çev : Yılmaz Onay, Mitos Boyut Yayınları, 2011.

Lloyd, Genevieve; Erkek Akıl, Çev: Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, 1993.

Merchant, Carolyn; The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution, HarperOne, 1990.

Plumwood,Val; Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, Çev: Başak Ertür, Metis Yayınları, 2017.

 

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Doç. Dr. Özlem Duva 1975’te doğdu. Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü ’nde lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden “Kant’ın Felsefi Antropolojisi ve Çağdaş Felsefeye Etkileri” başlıklı teziyle doktora derecesi almaya hak kazandı.

“Felsefelogos”, “Baykuş”, “Posseible”, “Dialogue and Universalism”, “Doğu Batı” gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma ve ilgi alanları felsefi antropoloji, Aydınlanma düşüncesi ve eleştirileri, toplumsal cinsiyet ve felsefe, politika felsefesi ve hukuk felsefesidir.