[Kod-TB005] Dünya Dönüşürken Neoliberal İktidar, Toplum, Öznellik ve Neoliberalizmin Geleceği 4-5 Nisan 2021 Saat: 20.00-21.30

[Kod-TB005] Dünya Dönüşürken Neoliberal İktidar, Toplum, Öznellik ve Neoliberalizmin Geleceği 4-5 Nisan 2021 Saat: 20.00-21.30

Vendor
Başak Coşkun

* Burslu öğrenci kontenjanını artırmak amacıyla konuşmacımız ücret talep etmemiştir.

Regular price
120.00TL
Sale price
120.00TL
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

4-5 Nisan 2021 Saat: 20.00-21.30

[Her biri 1,5 saatlik 2 oturum. Toplam 3 saat] 

ÜYE İNDİRİM KODU: conatus

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 3 Nisan 2021 saat 18.00'da açılacaktır.]

ETKİNLİK HAKKINDA

1. Oturum: Neoliberal İktidar Modeli ve Öznellik

Bu oturumda, genel olarak Foucault’nun inceleme hattı izlenerek bugün birçok ülkede hâkim yönetim biçimi olan neoliberalizmin, yalnızca ekonomik değil, siyasi, toplumsal ve öznel bir akılsallık/rasyonalite ve hakikat rejimi olarak analizine odaklanılacak. Bu bağlamda, "tek bir temel toplumsal politika vardır, o da ekonomik büyümedir" düşüncesi çerçevesinde şekillendirilen neoliberal "yaşam alanı" ve bu sisteme verili haklara sahip hukuki ya da politik özneler olarak değil birer ekonomik özne (‘homo economicus’) olarak  dahil olan insanların girişimcilik, yatırımcılık, kendini gerçekleştirme ve başarı odaklılık adı altında beşeri sermaye olarak sermayeleşmesi süreci de incelenecektir.

Ayrıca, bir yatırımcı-girişimci demokrasisi olarak neoliberal demokraksinin yurttaşların siyasete gerçek anlamda katılımını imkansızlaştıran ve politik öznelliğin altını oyan "idare" anlayışına; "konuşma özgürlüğü"nün tam da "ekonomik akıl" ve "yatırım rasyonalitesi" ile sınırlanmasına ve tüm bunların temelinde, ülkenin ve genel olarak yaşamın bir "şirket" gibi yönetilmesine tekabül eden neoliberal yönetim biçimine de değinilecektir.

 

2. Oturum (1.5 saat) Covid-19 Salgınından Sonra Neoliberalizmin Krizi ve Güncel Değerlendirmeler

Dünya Covid-19 salgınından çok önce başlayan bir dağılma ve bu dağılmanın zorunlu kıldığı bir dönüşüm zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 2008 krizinden itibaren yoğunlaşan siyasi ve ekonomik çalkantılar, eşitsizlik, işsizlik, yoksulluk, iklim krizi, uluslararası ve yerel savaşlar, teknoloji ve dijital alanında hızlanan dönüşüm ve güç savaşları ve tüm bunlara eşlik eden protesto dalgaları dünya gündemini belirlerken ortaya çıkan Covid-19 salgını tarihi bir halk sağlığı krizine neden olmuştur. Sağlık sistemleri çökmüş; milyonlarca vaka sayısına ve ölüme eşlik eden "Büyük Kapatılma" yalnızca ekonomik değil toplumsal, siyasi, psikolojik ve en önemlisi dijital bir dönüşüm süreci başlatmıştır.

Neoliberalizm, Covid-19 salgınının etkileri ile iyice belirginleşen, ikili bir aşınma eğilimi altındadır: Bir taraftan neoliberal "toplumsal sözleşme"nin bozulması ve neoliberal toplum, ekonomi ve beşeri sermaye normlarının geçerliliğini yitirmesi söz konusudur. Diğer taraftan ise tam da neoliberal toplum projesinin öngördüğü türden bir çözülme vardır: Ekonomik öznelerden oluşan ve özgürlüğü piyasa faaliyeti, demokrasiyi yatırımcı ve girişimci demokrasisi olarak gören "piyasa halkları" (ya da "neoliberal toplumlar") politik öznelliğe sahip, iktidara ve yönetime katılan/katılabilen halklar olmaktan uzaklaştıkça ve neoliberalizm sosyal devlete ve toplumsala saldırdıkça güçlenen anti-demokratik kültür, anti-demokratik devlet gücü biçimlerine meşruiyet ve otorite vermektedir.

Bu oturumda, özellikle Covid-19 salgınından sonra bir yönetim sistemi olarak neoliberalizmin nasıl bir dönüşüm geçirmekte olduğuna ve bu dönüşümün insanlar, toplumlar, ekonomi ve işin geleceği üzerindeki etkilerine (dijitalleşme eğilimi de ele alınarak) odaklanılacaktır.

 

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans derecesini tamamlayarak profesyonel iş yaşamına başlayan Başak Coşkun, çeşitli yerli ve yabancı danışmanlık firmalarında ve bankalarda denetim, kurumsal finansman ve stratejik planlama alanlarında görev yaptı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce programında, neoliberal yönetimsellik ve özne alanındaki tez çalışmasıyla yüksek lisans derecesini tamamladı.

2019 yılında Neoliberal İktidar ve Özne: Foucault’nun İzinde Güncel Bir İnceleme adlı kitabı yayımlandı.

İnterdisipliner olarak çalışan Coşkun, bir yandan toplumun, insanın, yurttaşlığın, işin, işgücünün ve çalışanların geleceği konusunda ortak düşünceler, tasarımlar ve çözümler üretmek üzere profesyonel olarak faaliyet göstermektedir; bir yandan da büyük özel şirketlerin ve finans kapitalin siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlar üzerinde giderek artan şekillendirici gücünü, verili iktisadi ve toplumsal düzenin her gün daha da derinleştirdiği krizleri, eşitsizliği, güvencesizliği ve sistemin insan öznelliği üzerindeki derin etkilerini sorgulayan akademik çalışmalarına ve yazılarına devam etmektedir.