[Kod-F010] Yapısalcılık Nedir? Post-Yapısalcılık Ne Değildir? <p>4-5-6 Ekim 2020<p/>

[Kod-F010] Yapısalcılık Nedir? Post-Yapısalcılık Ne Değildir?

4-5-6 Ekim 2020

Satıcı
Prof. Dr. Ali Akay
Normal fiyat
100.00TL
Satış fiyatı
100.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

4-5-6 Ekim 2020 Saat: 19.00-20.00

[Her biri 1 saatlik 3 oturum / Toplam 3 saat]

Burs Kontenjanı: 20 Öğrenci.

Etkinlik Hakkında

20. yüzyılın başlarında Ferdinand de Saussure'un Cenova dersleriyle başlayan bir farkındalık dil, anlam, kültür ve dolayısıyla da güç ilişkilerini düşünme biçimlerini derinden etkiledi: Tüm bu süreçlerde "sistem" kavramını akla getirecek türde bir "örüntü" (pattern) işliyor olabilirdi. "Yapısalcılık" sözcüğü 1929'da Roman Jakobson tarafından ortaya atıldığında aslında bu farkındalığı yöntemsel olarak çalışmalarında benimseyen bir grup düşünür tarif edilmiş oldu. Antropolojide Lévi-Strauss, psikanalizde Lacan, felsefede Althuser ve edebiyat kuramında Barthes -şu ya da bu biçimde- dilbilimsel kökleri Sussure'a kadar götürülebilecek bir söz dağarı ve yöntem kapsamında anlaşılabilir oldu. Bu düşünme biçimi 20. yüzyılın ortalarında önce Fransa'yı, ardından da diğer coğrafyaları etkiledi.

70'lerde yine büyük ölçüde Fransa felsefe çevrelerinde başlayan yeni bir "farkındalık", yukarıda özetlenen yaklaşımla ilişkili ama onunla uzlaşmayan bir tavır geliştirdi. Aralarında Derrida, Foucault, Deleuze ve Lyotard gibi filozofların bulunduğu bu yeni tavır kendi içinde oldukça heterojen ama önceki tavra karşı kısmen homojen bir tutum sergiledikçe "post-yapısalcılık" etiketi de duyulmaya başladı.

Çok genel bir çerçevede bu yazılanlar geniş kabul görse de yapısalcılık ve post-yapısalcılık kavramlarının üzerindeki sis perdesi hiçbir zaman tümüyle kalkmadı.

Bu ders, sözü edilen sis perdesini "bir ölçüde" aralamak amacındadır.

Etkinlik Yöneticisi

Prof. Dr. Ali Akay 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Paris VIII Üniversitesinden mezun oldu. Aynı üniversitede sosyoloji alanında doktorasını tamamladı. 1998 yılında profesör unvanını aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölüm başkanıdır.

Ali Akay Türkçe, İngilizce ve Fransızca dergilerde yazıları yayımlanmaktadır. Yurt içi ve yurtdışında bir çok galeride, İstanbul Modern ve Akbank Kültür Sanat Merkezinde sergi küratörlüğü ve danışmanlık yapmaktadır.