Kendi hakkımızda dedikodu!

Conatus Academy, çoklu katılımlı "webinar" [sesli-görüntülü canlı e-seminer] uygulamalarına olanak veren teknolojilerin yaygınlaşmasıyla gündeme gelmiş bir öğrenme platformudur.

Bu platformda sunulan ders ya da seminerler ücretlidir; ama Conatus Academy zenginleşme amaçlı ticari bir girişim değildir. Bu platformdan elde edilecek gelir her zaman şu üç temel gider kalemini karşılamak üzere kullanılacaktır:

1. 1 adet sigortalı tam zamanlı koordinatörün bürüt maaşı (öğretmen maaşı ölçüt alınacaktır).

2. Ders, seminer ya da konferans verecek değerlere "sembolik" jestlerin maliyeti. [Akademisyen, hoca, uzman ya da öğretmenlerin yıllar içinde yaptıkları entelektüel birikimin hakkını verecek bir ödeme ders fiyatlarını kabartacağı için, fedakarlığa davetten başka çaremiz yok. Bağışlanmayı dileriz.]

3. Platformun barındırma, yazılım lisans ödemeleri, muhasebe giderleri ve vergiler.

Bu üç gideri karşılamak üzere hesaplar sürekli güncellenerek, Conatus Academy'de sunulan tüm derslerin ücretleri buna uygun bir "başa baş" düzeyinde tutulacaktır. Gelir sahibi olmayan öğrenciler -lisans ya da lisansüstü- platformdaki tüm etkinliklere, her bir etkinlik için belirlenen kontenjan kapsamında ücretsiz-burslu olarak başvurabilirler. Gelir sahibi yetişkinlerin platforma katkıları ölçüsünde "olanaklı en fazla sayıda" öğrencinin kabulü temel ilkemizdir. 

Bir başka deyişle, iki şeyden eminiz: 1. Conatus Academy güzel işler yapacak. 2. Conatus Academy asla zenginleşmeyecek.

Neo-liberalizmin itici diliyle söylenecek olursa, Conatus Academy de yasal açıdan bir "e-girişimcilik" işi. Ama bunun bir de yararı var: Gelir-gider defterlerinin tutulması zorunlu olduğundan, bu hesapların gerektiğinde sayfamızdan saydam olarak yayınlanması da olanaklı olacak.

Özetle...

Lütfen "paralı mı?" diye sitem etmeyiniz, "zenginleşme var mı?" diye izleyiniz.

Paylaştıklarımızın hepimizi güçlendirmesi dileğiyle...

 


Conatus Academy [CA]