[F-040] Bir Deneyim Filozofu:  JOHN DEWEY 24-25 Aralık 2023

[F-040] Bir Deneyim Filozofu: JOHN DEWEY 24-25 Aralık 2023

Satıcı
Doç. Dr. Aysun Aydın

* Burslu öğrenci kontenjanını artırmak amacıyla konuşmacımız ücret talep etmemiştir.

Normal fiyat
170.00TL
Satış fiyatı
170.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

24-25 Aralık 2023 Saat: 20.00-21.30

[2 oturumda toplam 3 saat.]

 

ÜYE İNDİRİM KODU: conatus

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 23 Aralık 2023 saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

İki oturumluk bu seminerde, Amerikalı düşünür John Dewey’nin deneyim felsefesi olarak adlandırabileceğimiz felsefi bakışı; düşünürün üç farklı döneminde sunduğu deneyim kavramına odaklanarak yorumlanacaktır.

İlk oturumda, düşünürün felsefi pozisyonunun ve kavramsal çerçevesinin şekillenmesindeki etkiler ve düşünürün kendi bakış açısını temsil eden geleneksel felsefe eleştirisi sunulacaktır.

İkinci oturumda ise, bu etkileşim ve eleştirilerin oluşturduğu arka plan çerçevesinde, özellikle düşünürün geç dönem eserlerinde sunduğu deneyim-kültür-doğa özdeşliği ve estetik deneyim konuları ele alınacak ve bu bağlamda düşünürün farklı yaklaşımlar ve çağdaş düşünürlerle ilişkisi ve kavramsal etkileşimi gösterilmeye çalışılacaktır.

 

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Doç. Dr. Aysun Aydın,


Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ODTÜ Felsefe Bölümünde tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında, Southern Illinois Üniversitesi Dewey Çalışmaları Merkezinde araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası çeşitli vakıf üniversitelerinde dersler veren Aydın, 2017 yılında Düzce Üniversitesi Felsefe Bölümünün kurucu üyelerinden biri oldu ve halen bu bölümde öğretim üyesidir.

Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve çeşitli yayınevlerinde kitap ve editörlük çalışmaları bulunan Aydın, John Dewey felsefesinin yanı sıra deneyim ve beden nosyonları çerçevesinde Maurice Merleau-Ponty ve Eugine Gendlin felsefeleri üzerine çalışmalar yapmakta; lisans düzeyinde Etik, Politik Felsefe, Feminist Felsefe, Eleştirel Düşünme, Bilim Felsefesi, Dil Felsefesi Epistemoloji ve Ontoloji dersleri vermektedir.