[Kod-E002] ÇEVİRİ ATÖLYESİ: Kültürel Aktarım ve Yeniden Söyleyiş Deneyimi olarak Çeviri <p> 11-12-13-15-17 Ekim 2020</p>

[Kod-E002] ÇEVİRİ ATÖLYESİ: Kültürel Aktarım ve Yeniden Söyleyiş Deneyimi olarak Çeviri

11-12-13-15-17 Ekim 2020

Satıcı
Cem Yavuz
Normal fiyat
200.00TL
Satış fiyatı
200.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

11-12-13-15-17 Ekim 2020 Saat: 19.00-21.00

[Her biri 2 saatlik 5 oturum / Toplam 10 saat]

Burs Kontenjanı: 10 Öğrenci.

Etkinlik Hakkında

Çeviri/Tercüme, kaynak dildeki anlam alanından kopmadan hedef dilde akraba/komşu bir duyumu ve tahayyülü yeniden var kılma yolunda bir söyleyiş denemesidir.

Bu bağlamda,

  • Çeviri ⇋ Tercüme? Kavramsal yaklaşımlar,
  • Çevirinin doğası ve işlevi,
  • Kaynak dilden hedef dile aktarımda bir yeniden söyleyiş deneyimi olarak çeviri,
  • Yazarı niyeti › metnin niyeti › çevirmenin niyeti,
  • Anlam alanı › bilgi/sezgi alanı › yorum/söylem alanı, vb. başlıklar uyarınca yürütülecek çeviri atölyesinde, kaynak dilden (İngilizce) bazı örnek metinler katılımcılara önceden gönderilecek ve gelen her bir çeviri önerisi, söz konusu metnin çevrimiçi çözümlenişi sırasında değerlendilecektir.

Atölye çalışmaları kapsamında bir yandan kaynak dilin semantik ve sentaktik boyutlarına işaret ederken, diğer yandan katılımcılara Türkçenin (hedef dil) imkânları ve işlerliğine dair bilgiler aktarılması hedeflenmektedir.

Örnek metinler arasında etkinlik yöneticisi tarafından çevrilmiş bazı metinlerin yanı sıra diğer çevirmenlerin çalışmaları da yer almaktadır. Bu bağlamda,

THE MAD, THE WANDERER, THE FORERUNNER (KAHLIL GIBRAN),

PRESENT SHOCK (DOUGLAS RUSHKOFF),

AN UNRESOLVED CONVERSATION; MARTIN HEIDEGGER & PAUL CELAN (JAMES K. LYON),

THE PEDESTRIAN (RAY BRADBURY),

A CROSSBREED (FRANZ KAFKA),

TROY; CITY, HOMER and TURKEY vb. eserlerden pasajlar üzerinde tercüme çalışmaları ve Türkçe söyleyiş denemeleri gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Yöneticisi

Cem Yavuz

Şair, çevirmen, yazar. İstanbul’da doğdu (1966). Gemi inşaat mühendisliği ve medya~iletişim eğitimi aldı. Musahhihlik, redaktörlük, teknik sekreterlik, editörlük yaptı. Est&Non yayınlarını ve dergisini kurdu (1999); yayıncılık, tasarım, yaratıcı yazarlık ve çeviri teknikleri alanlarında eğitmen olarak çalıştı. Ars Moriendi~Kül Kabından Deyişler (2020); 20 Ölümsüz Şarkı ve’s-Samt (2014), Sema’yla Arz arasında (2014), Seyr’engiz (2006), Seyr’ (2006), Hoca Nasreddin Gibi Ağlayan (2005), Ayn’ (1999) isimli kitapları yazdı; Troy: City, Homer and Turkey; Dr. Ahmet Süheyl Ünver of Istanbul; Itri Between Ali Ufki, Evliya Çelebi and Dimitrie Cantemir; Hypnotic Poetry: Poetic Inspiration; Rumi: Turning Ecstatic; Traditional Islam in the Modern World gibi kitap ve metinlerle Nerval, Rilke, Esenin, Mandelstam, Kavafis, Paul Celan, Bálint Balassi, Míhály Babits, Attila József, Varujan, Siamanto vd. pek çok şairin şiirlerini Türkçeye tercüme etti.