[F-035] Spinoza ve İletişimsel Düşünce 26-27 Şubat 2023

[F-035] Spinoza ve İletişimsel Düşünce 26-27 Şubat 2023

Satıcı
Dr. Eylem Canaslan

* Burslu öğrenci kontenjanını artırmak amacıyla konuşmacımız ücret talep etmemiştir.

Normal fiyat
150.00TL
Satış fiyatı
150.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

26-27 Şubat 2023 Saat: 20.00-21.30

[İki oturumda toplam 3 saat.]

 

ÜYE İNDİRİM KODU: conatus

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 25 Şubat 2023 saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

Spinoza Ethica’nın zihnin doğasını ve kökenini açıklamaya ayırdığı 2. Bölümünde üç aksiyom verir: “İnsan düşünür” (A2). “Bir kişide sevilen, arzulanan vb. bir şeyin fikri olmadıkça, o kişide sevgi, arzu gibi veya ruhun duyguları denen başka herhangi bir düşünce tarzı olmaz” (A3). “Belli bir bedenin birçok tarzda etkilendiğini hissederiz” (A4). Bu üç aksiyom, Spinoza’nın Descartes karşıtı zihin anlayışının ilkeleridir. Bu ilkelere dayanarak Spinoza, insan zihninin kendisini ancak bedensel etkilenişler aracılığıyla bilebileceğini, “ben bilinci”nin öncel ve dolaysız olmadığını ve de insan zihninin bağımsız değil ancak Sonsuz Zihnin bir parçası olarak kavranabileceğini savunur (2. Bölüm, 11.-13. Önermeler). 

Bu derste, Ethica’nın 2. Bölümüne odaklanarak, Spinozacı “insan düşünür”ün (Homo cogitat) Kartezyen “[Ben] düşünüyorum”dan (cogito) farkını anlamaya çalışacağız. Spinoza’nın zihin ve düşünce anlayışının etkileşimsel ve iletişimsel yönlerini irdeleyeceğiz. Spinoza’ya göre insan zihninin neden tek başına kendisini bilemeyeceği, düşüncenin hep paylaşılan ve etkileşim halinde ortaya çıkan bir edim olarak kavranmasının anlamı üzerinde duracağız. Yeri geldikçe, paralelizm, rasyonalizm, materyalizm veya natüralizm gibi genellemelerin Spinoza’ya hangi bakımlardan uygun olup olmadıklarını tartışacağız. 

Bu ders ön hazırlık gerektirmez. Ders boyunca başvurulan her kavram elden geldiğince ve süre izin verdiği ölçüde açıklanacaktır. Konuda derinleşmek isteyenler için ek kaynakça önerilecektir. 

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Dr. Eylem Canaslan:

Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans tezi Hobbes ve Spinoza’nın “çokluk” kavramları (2009), Spinoza: Tanrı, Yöntem, Demokrasi adıyla kitaplaşan doktora tezi ise Spinozacı demokrasinin metodolojik ve metafizik temelleri üzerinedir (2019).

Doktora çalışmaları sırasında Paris VIII Üniversitesi’nde misafir araştırmacı oldu (2012-2013).

Dost Kitabevi Yayınları’nın “Spinoza. Toplu Eserler” dizisinin hazırlanmasına katkıda bulundu. Cemal Bâli Akal’la Marx’tan Spinoza’ya, Spinoza’dan Marx’a Güncel Müdahaleler ve Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak, Güçlü Ateşoğlu’yla Spinoza ile Karşılaşmalar derlemelerini hazırladı. Antonio Negri’nin Yaban Kuraldışılık ve Aykırı Spinoza (Nurfer Çelebioğlu’yla birlikte) adlı kitaplarının çevirmenidir. Erken modern felsefe, siyaset felsefesi, ekolojik felsefe ve edebiyat felsefesi üzerine çeşitli çalışmaları vardır.

2010 yılından beri Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde çalışmaktadır.