[F-041] BERGSON'U ANLAMAK: Zaman Kavramı 28-29 Nisan 2024

[F-041] BERGSON'U ANLAMAK: Zaman Kavramı 28-29 Nisan 2024

Satıcı
Dr. Özlem Barın
Normal fiyat
170.00TL
Satış fiyatı
170.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

28-29 Nisan 2024 Saat: 20.00-21.30

[2 oturumda toplam 3 saat.]

 

ÜYE İNDİRİM KODU: conatus

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 27 Nisan 2024 saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

İki oturumdan oluşan ders, Bergson’un temel eserlerinin (Bilincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme, Madde ve Bellek, Yaratıcı Evrim) birbirleriyle bağlantılarını ve konu sürekliliğini öne çıkararak Bergson felsefesinde zaman kavramının merkezi rolü üzerinden bir okumasını sunar.

Bergson tüm bir felsefe tarihinin zamanın doğasını anlamakta yanıldığını, dolayısıyla yanlış formüle edilmiş problemler üzerinden farklı okullara ayrıldığını iddia eder. Zamanın gerçek doğasını ortaya koyan yeni bir düşünce felsefenin temel problemlerini yeniden formüle edecek ve gerçekliğin ve Varlığın doğasını kendine has sezgisel yöntemiyle açığa çıkaracak yeni bir metafizik sunacaktır. Bu yeni metafizik, gerçekliğin ve Varlığın özünün zaman olduğunu ortaya koyacaktır. Gerçekliğin sadece zamansal değil, zamanın kendisi olduğunu, dolayısıyla da saf bir oluş, hareket ve sürekli bir değişim olduğunu söylemek ise bizi yeni bir çokluk ve kendini sürekli farklılaştıran yeni bir birlik anlayışı üzerine düşünmeye davet eder. Gerçekliğin zamansal (heterojen) bir çokluk anlayışı içinden düşünülmesi ise metafiziğin temel problemlerinden biri olan zihin ve madde, bilinç ve beden/beyin arasındaki ilişkiyi aralarındaki gerçek etkileşimi açığa çıkaracak şekilde yeniden formüle etmeyi getirecektir.  Madde ve zihin arasında beden aracılığıyla sağlanan gerçek bir etkileşim olduğu ve bu etkileşimin kaynağının her ikisinin zamansal doğası olduğu iddiası ise bizi yeni bir yaşam felsefesine ve ancak yaratıcı olabilecek yeni bir evrim teorisine götürecektir.

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Dr. Özlem Barın,

Lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Felsefe Bölümünden almıştır. Doktorasını Katolik Leuven Üniversitesi, Felsefe Enstitüsü, Husserl Arşivi altında Husserl ve Bergson’da zaman ve bellek anlayışlarının karşılaştırılması konulu teziyle tamamlamıştır.

Başlıca çalışma alanları, Kant felsefesinde zaman ve imgelem, Husserl, Bergson, zaman ve bellek fenomenolojisi, beden fenomenolojisi, feminist fenomenoloji ve yaşam felsefesidir. Hali hazırda Spinoza ve Bergson felsefelerini zaman kavramı üzerinden karşılaştıran bir proje üzerine çalışmaktadır.