[Kod-F013] Felsefe ve Din: Tartışmalı bir ilişkinin 'NE'liği üzerine 30-31 Ocak 2021

[Kod-F013] Felsefe ve Din: Tartışmalı bir ilişkinin 'NE'liği üzerine 30-31 Ocak 2021

Satıcı
Prof. Dr. Hasan Aydın
Normal fiyat
110.00TL
Satış fiyatı
110.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

30-31 Ocak 2021 Saat: 20.00-22.00

[Her biri 2 saatlik 2 oturum. Toplam 4 saat]

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: 30 Öğrenci. Başvuru sistemi 29 Ocak saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

"Tepki" başkaca davranış, çaba ya da uğraşlardan önce gelir; çoğunlukla dolayımsız, ani ve çabuktur. İnsan için "inanç" da bir tepkidir. Bu özelliğinden olsa gerek insan toplumlarında inanç geliştirme eğilimi felsefe ya da bilimden bile önce gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte, uygarlık tarihi insanın bu ilk tepkiyle yetinmediğini, inanç geliştirdiği hemen her konuda inancını tekrar tekrar gözden geçirdiğini, irdelediğini, soruşturduğunu, giderek gözlem ya da deneyle dönüştürdüğünü göstermektedir. Uygarlık tarihi bu açıdan bakıldığında adeta "inançların evrimi" gibi görünür.

Öyleyse, felsefenin temel ereği olan "bilgi" ya da "bilgelik" de evrimleşmiş bir çeşit inanç sayılabilir mi? Felsefeyle din arasındaki ayrım bir derece farkına mı, yoksa kategori farkına mı işaret eder? Felsefe ve din birbirinden hepten ayrı mıdır, yoksa aralarında bir tür ilişkiden söz edilebilir mi?

İki oturumluk bu seminer dizisinde bu sorulara olabildiğince nesnel yanıtlar geliştirmeye çalışacağız.

 

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Hasan Aydın, yükseköğrenimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdiği yıl, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve 1994-1996 yılları arasında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

2001 yılında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrenimine başladı ve 2004 yılında, Gazzâlî’nin “Tanrı ve Evren Tasarımı ve Günümüze Yansımaları” adlı çalışmayla kelâm bilim doktoru unvanını aldı. 2004 yılında OMÜ Sinop Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalına Yrd. Doç. olarak atandı. 2008’de OMÜ Eğitim Fakültesi’ne, 2012 yılında ise OMÜ İlahiyat Fakültesi’ne geçti. 24 Ocak 2014’te Sosyal, İdari ve Beşeri Bilimler temel alanı, Felsefe anabilim dalından doçent unvanını aldı.

15 Ekim 2015 tarihinde OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne doçent, Ocak 2020'de ise profesör olarak atandı. Felsefe tarihi, İslam felsefesi ve eğitim felsefesi alanlarına ilgi duyan Aydın’ın çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri dışında şu kitapları bulunmaktadır:

İslam Düşünce Geleneğinde Din, Felsefe ve Bilim (Naturel Yayınları, Ankara 2005), İslam Düşünce Geleneğinde Bilgi Kuramı: Eleştirel Bir Yaklaşım (Naturel Yayınları, Ankara 2005), Gazzâlî, Felsefesi ve İslam Modernizmine Etkileri (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2012); Postmodern Çağda İslam ve Bilim (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2008); Eski Yunan’dan İslam’ın Klasik Çağına: Neden Kavramı ve Nedensellik Sorunu (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2009); Felsefi Temelleri Işığında Yapılandırmacılık (Nobel Yayınları, 2. Basım, Ankara 2012); Mitostan Logosa Eski Yunan Felsefesinde Aşk (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2013); Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kuran (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2014); İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2016); Mehmet Dağ, Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul 2017, Ortaçağda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve Salt İyi Ya Da Nedenler Kitabı, (Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul, 1. Baskı, Aralık 2018.)