[Kod-F014] KÜLTÜR-POLİTİK: TÜRKİYE’DE KÜLTÜR SAVAŞLARININ KÖKENLERİ <p>17-18-19-20 Nisan 2021</p>

[Kod-F014] KÜLTÜR-POLİTİK: TÜRKİYE’DE KÜLTÜR SAVAŞLARININ KÖKENLERİ

17-18-19-20 Nisan 2021

Satıcı
Besim F. Dellaloğlu
Normal fiyat
180.00TL
Satış fiyatı
180.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

17-18-19-20 Nisan 2021  Saat: 21.00-22.30

[Her biri 1,5 saatlik 4 oturum. Toplam 6 saat] 

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 16 Nisan saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

Türkiye’nin uzun zamanıdır ciddi bir politik kutuplaşma içinde olduğunu çok sık dile getiriliyor.  Bu kutuplaşmanın özellikle son dönemden kaynaklanan “akut” sebepleri olduğu aşikâr. Ancak bu kutuplaşmanın arkasında bazı “kronik” temeller olduğu da yadsınamaz bir gerçek.

Bu seminer programında “kültür-politik” kavramı üzerinden mevcut durumun kökenlerine dair bir düşünüm geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede son zamanlarda gündemde olan Kültür Savaşları, Kültürel İktidar, Kültürel Hegemonya terimleri özellikle ele alınacaktır. Bu gerilimin ardındaki tarihsel nedenler kültürün antropolojik kültür, müfredat ve maarif kavramları üzerinden ayrışması üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak geniş bir kültürel kamusal alanın kurulabilmesi için “kültürel ateşkes”in önemi üzerinde durularak, bir “poetik cumhuriyet”in inşası için gereken asgari koşullar tartışılacaktır.

Seminer dizimiz aşağıdaki konu-sıraya bağlı kalınarak gerçekleştirilecektir:

 

  1. Giriş. Kültür-Politik. Politik Kutuplaşmanın Kültürel Temelleri. Sınıf? Din?
  2. Kültür/Medeniyet Ayrımı. Antropolojik Kültür. Müfredat. Maarif
  3. Kültür Savaşları. Kültürel İktidar. Kültürel Hegemonya.
  4. Kültürel Ateşkes. Kamu. Poetik Cumhuriyet.

 

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Besim F. Dellaloğlu, 1965’de İstanbul’da doğdu. 1984’de Galatasaray Lisesi’ni, 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında hocası felsefeci Ömer Naci Soykan danışmanlığında yaptı. Lisans ve lisansüstü eğitimi esnasında uzun süre Fransızca turist rehberliği yaptı. Memleketin büyük bir bölümünü gezdi. Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde (1998), Paris VIII Üniversitesi’nde (2002), Lizbon Üniversitesi’nde (2014), Strasbourg Üniversitesi’nde (2017-2018), Mainz Gutenberg Üniversitesi’nde (2018-2019) doktora sonrası araştırmalarda bulundu ve dersler verdi. Bu vesileler sayesinde dönem dönem Frankfurt, Paris, Lizbon, Strasbourg ve Mainz’da yaşadı. Türkiye’de Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Bilgi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Kırklareli, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinde dersler verdi. 2019’da üniversiteden emekli oldu. Okuryazarlığa devam ediyor.  Mevcudu bulunan kitapları şöyledir: Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum (Say), Romantik Muamma (Timaş), Benjamin (Derleme-Say), Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya (Ayrıntı), Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar Fetişizmi (Timaş), Zamanın İçinden Zamanın Dışından (Heretik), Poetik ve Politik: Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi (Timaş).