[Kod-F017] Jürgen Habermas ve Demokratik Politika Felsefesi:  Kamusal Akıl, İletişimsel Etik, Anayasal Yurtseverlik 11-12-13 Temmuz 2021

[Kod-F017] Jürgen Habermas ve Demokratik Politika Felsefesi: Kamusal Akıl, İletişimsel Etik, Anayasal Yurtseverlik 11-12-13 Temmuz 2021

Satıcı
Dr. Özgür Emrah Gürel

* Burslu öğrenci kontenjanını artırmak amacıyla konuşmacımız ücret talep etmemiştir.

Normal fiyat
140.00TL
Satış fiyatı
140.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

11-12-13 Temmuz 2021 Saat: 20.00-21.30

[3 oturumda toplam 4,5 saat.]

ÜYE İNDİRİM KODU: conatus

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 10 Temmuz saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

Bu seminer en temelde Frankfurt Okulu’nun ve Alman Eleştirel Teori geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Jürgen Habermas’ın politik felsefesi hakkında eleştirel bir tartışma açmayı öneriyor. Habermas’ın geçen 60 yıl içerisinde tutarlı bir şekilde geliştirdiği demokratik politika felsefesi, onun sosyal teori ve iletişimsel etik çerçevesindeki tezlerin bir değerlendirmesi olarak ilerlemektedir. Tartışmamız Habermas’ın uzun yıllara dayanan bu Eleştirel felsefesini üç başlık altında düşünmeyi hedefliyor.

1. Ders Habermas’ın, Frankfurt Okulu’nun kurucuları T. Adorno ve M. Horkheimer tarafından ortaya konulan “Aydınlanmanın Krizini” hangi açılardan eleştirdiğini ve bu eleştirel dönüşümün vazgeçilmez bir parçası olarak “kamusal akıl/kamusallık/kamusal eleştiri” tezini nasıl geliştirdiğini tartışacaktır.

2. Ders, Habermas’ın geç-modern toplumlarda ortaya çıktığını düşündüğü “meşruiyet krizini” ve bunu aşmaya yönelik sosyal teorisinin politik ve etik sonuçlarını ele alarak, modernitenin felsefi söyleminin hangi evrensel temeller üzerine kurulabileceğini inceleyecektir.

Son olarak, 3. Ders, Habermas’ın sosyal, politik ve etik çalışmalarının bir sonucu olarak yıllar içerisinde gelişen hukuk felsefesinin önemini ve özellikle Olgular ve Normlar Arasında adlı çalışmasında ileri sürüdüğü “anayasal yurtseverlik” ve “demokratik sosyalizm” kavramları arasında kurulabilecek felsefi savları açmayı hedefliyor. Bu seminerin en temel hedefi Habermas’ın kariyeri boyunca üzerine çalıştığı “hukuk devleti ve devrim”; bir başka deyişle “norm ve ütopya” arasında kurmayı önerdiği politik sentezin 21. yüzyıldaki anlamını açmaya yönelik bir girişim olarak anlaşılmalıdır.

Ders I: Eleştirel Felsefenin Dönüşümü ve Kamusal Akıl (1962-1972)

  1. a) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü (1962)
  2. b) Teori ve Pratik (1963)
  3. c) Bilgi ve İnsani Çıkar (1968)

Ders II: Yasallık, Meşruiyet ve İletişimsel Etik (1973-1990)

  1. d) Meşruiyet Krizi (1973)
  2. e) İletişimsel Eylem Teorisi (1981)
  3. f) Modernliğin Felsefi Söylemi (1985)

Ders III: Anayasal Yurtseverlik ve Demokratik Sosyalizm Projesi (1992-2019)

  1. g) Olgular ve Normlar Arasında (1992)
  2. h) Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak (1996)
  3. i) Bir Başka Tarih Felsefesi Daha (2019)

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Dr. Özgür Emrah Gürel: ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Carleton Üniversitesi Ekonomi Politik Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesini Carl Schmitt ve Hannah Arendt’in politika kavramlarını karşılaştıran teziyle almıştır. Doktora öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Platon’un Devlet diyaloğunda siyasal iktidarın paradoksal doğası üzerine yazdığı teziyle tamamladı.

Kurtul Gülenç ile birlikte editörlüğünü yaptığı Alacakaranlıkta Hegel’i Düşünmek: Eleştiri, Özgürlük, Toplumsal Ontoloji (Ayrıntı Yayınları, 2021) adlı bir kitabı bulunmaktadır. Eleştirel Teori, Antik Yunan Siyaset Felsefesi ve Alman İdealizmi temel çalışma alanlarıdır. 

Platon’un Devlet’inde Siyasal iktidarın Paradoksal Doğası ve Habermas ve Demokratik Sosyalizm: Hegelci Felsefenin Eleştirel Dönüşümü adlı iki ayrı kitap projesi üzerine çalışmaktadır.”