[Kod-F035] TEKNOLOJİ FELSEFESİ: TEMEL PROBLEMLER VE TARTIŞMALAR 13-14 Kasım 2022

[Kod-F035] TEKNOLOJİ FELSEFESİ: TEMEL PROBLEMLER VE TARTIŞMALAR 13-14 Kasım 2022

Satıcı
Dr. Mete Han Arıtürk

* Burslu öğrenci kontenjanını artırmak amacıyla konuşmacımız ücret talep etmemiştir.

Normal fiyat
140.00TL
Satış fiyatı
140.00TL
Normal fiyat
Yaşandı bitti!
Birim fiyatı
Vergi dahildir.

 Bilgisayar başına geçeceğiniz gün ve saat:

13-14 Kasım 2022 Saat: 20.00-21.30

[2 oturumda toplam 3 saat.]

 

ÜYE İNDİRİM KODU: conatus

[Ücretsiz-Burslu Kontenjanı: CA Kontenjanı: 25 Öğrenci + Varlık Lisesi/Ana Sponsor Kontenjanı: 20 Öğrenci.  Başvuru sistemi 12 Kasım 2022 saat 18.00'da açılacaktır.]

 

ETKİNLİK HAKKINDA

Çağdaş toplumun birlikteliği, büyük ölçüde teknoloji sayesindedir. Bu ilişki, çağımızda tamamen vazgeçilemez bir hâle gelerek adeta bir bağımlılık hâlini almıştır. Böylesi bir durumu, felsefenin görmezden gelmesi mümkün değildir. Felsefe, Sellars'ın (1962) dediği gibi, "terimin mümkün olan en geniş anlamıyla şeylerin nasıl bir arada durduğunu anlama" girişimi olduğu düşünüldüğünde felsefenin teknolojiyi göz ardı etmesi beklenemez. Bu bakımdan teknoloji, sadece ekonomik bir güç olmanın ötesinde Herbert Marcuse’nin de Tek Boyutlu İnsan’da tarif ettiği üzere insanların bilinçlerini ve rasyonalitelerini sadece etkilemekle kalmayıp belirleyen bir yapıyı da ihtiva etmektedir. Hatta günümüzde yapay zeka alanındaki gelişmelerle teknoloji, belki de yakın bir gelecekte insan bilinci ve rasyonalitesine rakip bir biçimde yeni bir bilincin ve rasyonalitenin yaratıcısı da olacaktır.

Bu girizgah çerçevesinde, toplamda üç saat sürecek ve iki dersten oluşacak etkinlikte, dersin ilk bölümünde teknoloji felsefesinin ne olduğu, hangi konuları ele aldığı ve temel problemlerinin neler olduğu tartışılacaktır. İkinci dersin temel çerçevesini ise teknolojinin insan özgürleşimine ve rasyonalitesine etkisi belirleyecektir. Bu husus başta Heidegger ve Marcuse gibi teknolojinin insanı tahakküm altına alan bir yapıda olduğunu savunan düşünürler ekseninde irdelenerek özellikle web 2.0 ve sosyal medya gibi çağımızdaki gelişmelerle bu türden negatif yaklaşımların çağımızdaki geçerliliği tartışma konusu olacaktır.

 

ETKİNLİK YÖNETİCİSİ

Dr. Mete Han Arıtürk,

ODTÜ Ekonomi Bölümü’nde başlamış olduğu lisans eğitimini, sonrasında Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne geçerek tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimini ise “Siyaset, Erdem ve Özgürlük İlişkisi Bağlamında Niccolò Machiavelli” başlıklı yüksek lisans ve “Eleştirel Teori'de Normatif ve Metodolojik Arayışlar: Axel Honneth ve Tanınma Tartışmaları” başlıklı doktora tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimi esnasında tezi ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere 2018 yılında burslu olarak Almanya’daki Ruhr ve Stuttgart Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.